Project Description

AB Ingolfshus

Udskiftning af ejendommes vandinstallationer, inkl. følgearbejder
 
  • Byggesum: 5.200.000kr

  • Bygherre: AB Ingolfshus

  • Bygherre rådgiver: SBS Råsgivning A/S

  • Udførselsperiode: Februar 2023 – juni 2023

  • Byggefacts:

    • Brugsvandsinstallationer