Dansk Drikkevands Kontrol er er et tværfagligt leverandøruafhængigt netværk på vandinstallationsområdet.

Med det mål at øge vandkvaliteten i boligejendomme erfaringsudveksler partnerne om at udbrede viden om de bedste løsninger og materialevalg.

”Vi bliver både inspireret og motiveret af at være en del af dette samfundsnyttige arbejde”, siger Mogens Nygaard, direktør for Øens VVS Entreprise.

VAND, som kommer ud af vandhanen, er en FØDEVARE.

Og det er blevet afsættet, som vi er blevet inspireret til at tage i drøftelserne om installationsløsninger og byggeprocessen.

Dansk Drikkevands Kontrol er stiftet og drives meget kompetent af Finn Bøye Nielsen, og mere om partnerskabet kan læse på www.danskdrikkevandskontrol.dk